Language
Tripadvisor logo
βραβείο widget
Best Camping: Greece
logo  Mindloop
Water sports
@Armenistis

Guests under 18 years old are only accepted if accompanied by a parent /guardian during their stay in the camping.

Newsletter

Условия за резервация
  1. Моля попълнете полетата на формуляра.
  2. Формулярът за резервации е молба за резервация и не представлява някакъв атгажимент от ваша страна или от страна на къмпинга.
  3. След потвърждаване на наличието на свободни места от Къмпинга, ще Ви бъде дадена банкова сметка за извършване на авансовото плащане.
  4. Вашата резервация е валидна само след като бъде направен депозит в размер на 25% от общата сума или друг размер, който ще бъде договорен с лицето, отговорно за резервациите, като банковите такси се покриват от Вас.
  5. Внасянето на авансовото плащане ще трябва да бъде доказано чрез изпращане на банковия превод по факс.
  6. За периода от 10/7 до 20/8, резервации се приемат само ако са навременни и осъществени най-малко 1 месец преди планираната дата на пристигането Ви.
  7. Резервациите на места се правят най-малко за 7 последователни нощувки в Къмпинга (с изключение на караваните под наем).
  8. Резервации за конкретни места не се приемат. Освен това не могат да бъдат правени и резервации за конкретни мобилни жилища/каравани или видове мобилни жилища/каравани под наем.
  9. Мястото Ви ще бъде на Ваше разположение в 14:00 часа и съответно в 14:00 часа за караваните под наем (16:00 Youth Hostel), освен ако бъдат освободени по-рано.
  10. Предаването на мястото и закриването на сметката ще трабва да бъде извършено най-късно до 14:00 часа и съответно до 12:00 часа за караваните/Youth Hostel под наем. В противен случай ще бъдете таксувани с още една нощувка.
  11. Домашните любимци се приемат, но при условия. Всички случаи, в които те създават неприятности (досадно лаене, нечистотии, или са пуснати на свобода), ще бъдат основание за анулиране на резервацията. Не се допускат опасните раси. домашни любимци не се допускат в мобилни жилища и каравани.
  12. Информирайте се относно общите правила за функциониране на Къмпинга. Фирмата запазва своето право да прекрати престоя Ви, ако не се отнасяте с уважение към условията на правилника.
  13. Електрозахранването е с мощност 880 Watt и не са допустими електрически уреди с резистентност, като например електрически котлони, печки, скари, сешоари за коса и др. Моля, погрижете се да бъдете оборудвани с кабели и удължители.
  14. Удължаването на престоя Ви не винаги е възможно. Къмпингът не може да гарантира, че клиентите ще могат да останат на същото място, въпреки усилията, които ще положи.

   ПОЛИТИКА НА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

    1. В случай на анулиране на резервацията, сумата на авансовото Ви плащане се връща само при условие, че анулирането е извършено 21 дни преди планираната дата на пристигане.
    2. В случай на анулиране по-малко от 21 дни се таксува 50 % от аванса , и затвори за по-малко от 5 дни на депозита се приспада в полза на къмпинга.
    3. В случай на анулиране на резервацията по време на престоя ви, се задължавате да заплатите 50% от остатъка от сумата, съответстваща на периода, за който сте направили резервация.